Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte un mejor servicio. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información en nuestra política de cookies.  Leer la política de cookies
carrito shopping_cart
CRÓNICA DUNHA HETEROSEXUAL INSATISFEITA no Fórum Metropolitano

CRÓNICA DUNHA HETEROSEXUAL INSATISFEITA no Fórum Metropolitano

CRÓNICA DUNHA HETEROSEXUAL INSATISFEITA no Fórum Metropolitano

 Atrás

Descripción

Unha muller absolutamente común, desas que saben que non aparecerán xamais en ningún libro de historia, descobre que se está a facer vella, e que se non muda algunha cousa vai morrer conxelada. Decide entón, concretar unha das súas fantasías e convidarnos para que sexamos testemuñas do seu gran momento. Este será o principio, a reconstrucción dunha viaxe cara a dentro, para recoñecer cales son os seus desexos e as súas motivacións nunha etapa de balances vitais; pero logo verémola transformarse nunha superheroina, como unha eiruga que despois dun tempo no seu casulo renace bolboreta e se bota a voar, espléndida, por primeira vez. Compañía: VERDEVERAS EXPRESIÓNS ARTÍSTICAS en coprodución co CENTRO DRAMÁTICO GALEGO
Dirección, dramaturxia e interpretación: Maria Ángeles Iglesias
Duración: 60 minutos Espectáculo en galego

Será de OBRIGADO cumprimento
• O uso de máscara (excepto aquelas persoas exentas pola lexislación vixente).
• Lavarse as mans con xel hidroalcohólico á entrada e saída do recinto.
• O uso da butaca asignada na entrada, non estando permitido o desprazamento, salvo que o persoal de sala autoríceo por motivos de agrupamento familiar.
• Manter a distancia de seguridade, sobre todo á entrada e a a saída para evitar aglomeracións.
• Respectar a sinalización.
• Seguir en todo momento as indicacións do persoal de sala.

RECOMÉNDASE
• Limitar o máximo posible o uso dos aseos.
• Actuar con responsabilidade.